กายอยู่ใจไม่อยู่ เนย์มาร์ ปัดต่อสัญญาใหม่ PSG

สงสัยอยากกลับยานแม่จะแย่แล้ว

Continue reading “กายอยู่ใจไม่อยู่ เนย์มาร์ ปัดต่อสัญญาใหม่ PSG”